Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn- tuyển sinh!

Go down

Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn- tuyển sinh!

Bài gửi by caesartuan on 4/9/2010, 11:22 pm

TUYểN SINH
Chương trình khai giảng tháng 09/2010
HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ CHÍNH QUI
(Sinh viên sau khi TN có thể học 1 năm tại Thụy Sĩ để có bằng cử nhân)
1. Quản trị khách sạn :
1.Thời gian đào tạo : 3 năm
2.Thời điểm nộp hồ sơ : từ tháng 08/2010
3.Khai giảng : dự kiến tháng 10/2010
4.Thời gian học : Có ca ngày - ca đêm cho người học lựa chọn
5.Học phí : 7.000.000 / năm
6.Điều kiện tuyển sinh :
• Xét tuyển học bạ THPT
• Tuyển thẳng người có bằng Tốt nghiệp Cao đẳng nghề (CĐN) , Cao đẳng (CĐ), Đại học (ĐH).
• Tuyển thẳng người có bằng tốt nghiệp Trung cấp Nghề (TCN), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) loại KHÁ trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành đăng ký học ở trình độ Cao Đẳng.
7.Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ xét tuyển do do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký xét tuyển học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THPT/BTTH hoặc giấy chứng nhận TN có công chứng
• Bản sao học bạ cấp 3 có công chứng
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4(có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
2. Quản trị Lữ hành :
1.Thời gian đào tạo : 3 năm
2.Thời điểm nộp hồ sơ : từ tháng 08/2010
3.Khai giảng : dự kiến tháng 10/2010
4.Thời gian học : Có ca ngày - ca đêm cho người học lựa chọn
5.Học phí : 6.500.000 / năm
6.Điều kiện tuyển sinh :
• Xét tuyển học bạ THPT
• Tuyển thẳng người có bằng Tốt nghiệp Cao đẳng nghề (CĐN) , Cao đẳng (CĐ), Đại học (ĐH).
• Tuyển thẳng người có bằng tốt nghiệp Trung cấp Nghề (TCN), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) loại KHÁ trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành đăng ký học ở trình độ Cao Đẳng.
7.Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ xét tuyển do do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký xét tuyển học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THPT/BTTH hoặc giấy chứng nhận TN có công chứng
• Bản sao học bạ cấp 3 có công chứng
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4(có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
3. Hướng dẫn du lịch :
1.Thời gian đào tạo : 3 năm
2.Thời điểm nộp hồ sơ : từ tháng 08/2010
3.Khai giảng : dự kiến tháng 10/2010
4.Thời gian học : Có ca ngày - ca đêm cho người học lựa chọn
5.Học phí : 6.200.000 / năm
6.Điều kiện tuyển sinh :
• Xét tuyển học bạ THPT
• Tuyển thẳng người có bằng Tốt nghiệp Cao đẳng nghề (CĐN) , Cao đẳng (CĐ), Đại học (ĐH).
• Tuyển thẳng người có bằng tốt nghiệp Trung cấp Nghề (TCN), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) loại KHÁ trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành đăng ký học ở trình độ Cao Đẳng.
7.Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ xét tuyển do do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký xét tuyển học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THPT/BTTH hoặc giấy chứng nhận TN có công chứng
• Bản sao học bạ cấp 3 có công chứng
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4(có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe

4. Kế toán Doanh nghiệp :
1.Thời gian đào tạo : 3 năm
2.Thời điểm nộp hồ sơ : từ tháng 08/2010
3.Khai giảng : dự kiến tháng 10/2010
4.Thời gian học : Có ca ngày - ca đêm cho người học lựa chọn
5.Học phí : 6.200.000 / năm
6.Điều kiện tuyển sinh :
• Xét tuyển học bạ THPT
• Tuyển thẳng người có bằng Tốt nghiệp Cao đẳng nghề (CĐN) , Cao đẳng (CĐ), Đại học (ĐH).
• Tuyển thẳng người có bằng tốt nghiệp Trung cấp Nghề (TCN), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) loại KHÁ trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành đăng ký học ở trình độ Cao Đẳng.
7.Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ xét tuyển do do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký xét tuyển học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THPT/BTTH hoặc giấy chứng nhận TN có công chứng
• Bản sao học bạ cấp 3 có công chứng
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4(có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
HỆ TRUNG CẤP NGHỀ CHÍNH QUI
(Sinh viên được hổ trợ việc làm khi học tại trường và sau khi TN)

1. Quản trị khách sạn cao cấp :
1.Thời gian đào tạo : 2 năm
2.Hạn chót nộp hồ sơ : trước ngày khai giảng 1 tuần
3.Khai giảng : ngày 13/09/2010 và 18/10/2010
4.Thời gian học : Sáng ( 8g - 11g30 và 13g30 -17g được sắp xếp bởi TKB) hoặc Ca tối (18g-21g)
5.Học phí : 15.000.000 / 2 năm (chia làm 3 đợt)
6.Điều kiện tuyển sinh :
• Xét tuyển học bạ cấp 3
• Tuyển thẳng đối với sinh viên đã TN Trung cấp hoặc đang học CĐ-ĐH
• Thi phỏng vấn tiếng anh (Oral Test)
7.Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ xét tuyển do do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký xét tuyển học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THPT/BTTH hoặc giấy chứng nhận TN có công chứng
• Bản sao học bạ cấp 3 có công chứng
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4(có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
2. Quản trị khách sạn :
1.Thời gian đào tạo : 2 năm
2.Hạn chót nộp hồ sơ : trước ngày khai giảng 1 tuần
3.Khai giảng : ngày 13/09/2010 và 18/10/2010
4.Thời gian học : Sáng ( 8g - 11g30 và 13g30 -17g) Tối (18g -21g)
5.Học phí : 9.900.000 / 2 năm (chia làm 3 đợt)
Đợt 1 : 4.000.000đ; đợt 2 : 3.500.000đ; đợt 3: 2.400.000đ
6.Điều kiện tuyển sinh :
• Xét tuyển học bạ cấp 3 (học sinh thi rớt tốt nghiệp THPT được nợ bằng TN)
• Tuyển thẳng đối với sinh viên đã TN Trung cấp hoặc đang học CĐ-ĐH
7.Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ xét tuyển do do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký xét tuyển học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THPT/BTTH hoặc giấy chứng nhận TN có công chứng
• Bản sao học bạ cấp 3 có công chứng
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4(có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe

3.Hướng dẫn du lịch :
1.Thời gian đào tạo : 2 năm
2.Hạn chót nộp hồ sơ : trước ngày khai giảng 1 tuần
3.Khai giảng : ngày 13/09/2010 và 18/10/2010
4.Thời gian học : Sáng ( 8g - 11g30 và 13g30 -17g được sắp xếp bởi TKB) hoặc Ca tối (18g-21g) học tại CS2
5.Học phí : 8.300.000 / 2 năm (chia làm 3 đợt)
Đợt 1 : 3.500.000đ; đợt 2 : 3.000.000đ; đợt 3: 1.800.000đ
6.Điều kiện tuyển sinh :
• Xét tuyển học bạ cấp 3 (học sinh thi rớt tốt nghiệp THPT được nợ bằng TN)
• Tuyển thẳng đối với sinh viên đã TN Trung cấp hoặc đang học CĐ-ĐH
7.Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ xét tuyển do do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký xét tuyển học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THPT/BTTH hoặc giấy chứng nhận TN có công chứng
• Bản sao học bạ cấp 3 có công chứng
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4(có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
HỆ SƠ CẤP NGHỀ CHÍNH QUI
(100% học viên được hổ trợ việc làm sau khi ra trường)
1.Lễ tân khách sạn quốc tế :
1.Thời gian đào tạo : 3 tháng
2.Hạn chót nộp hồ sơ : trước ngày khai giảng 1 tuần
3.Khai giảng : ngày 13/09/2010 và 18/10/2010
4.Thời gian học : tối 18g - 21g ( Thời khóa biểu thay đổi mỗi tuần)
5. Học phí : 2.500.000/ khóa ( đóng 1 lần khi nộp hồ sơ)
6. Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ đăng ký do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THCS
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4 (có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
2. Nghiệp vụ bàn chuyên nghiệp :
1.Thời gian đào tạo : 3 tháng
2.Hạn chót nộp hồ sơ : trước ngày khai giảng 1 tuần
3.Khai giảng : ngày 13/09/2010 và 18/10/2010
4.Thời gian học : tối 18g - 21g ( Thời khóa biểu thay đổi mỗi tuần)
5. Học phí : 1.900.000/ khóa ( đóng 1 lần khi nộp hồ sơ)
6. Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ đăng ký do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THCS
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4 (có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
3. Nghiệp vụ phòng chuyên nghiệp :
1.Thời gian đào tạo : 3 tháng
2.Hạn chót nộp hồ sơ : trước ngày khai giảng 1 tuần
3.Khai giảng : ngày 13/09/2010 và 18/10/2010
4.Thời gian học : tối 18g - 21g ( Thời khóa biểu thay đổi mỗi tuần)
5. Học phí : 1.900.000/ khóa ( đóng 1 lần khi nộp hồ sơ)
6. Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ đăng ký do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THCS
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4 (có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
4. Pha chế rượu (Bartender) :
1.Thời gian đào tạo : 3 tháng
2.Hạn chót nộp hồ sơ : trước ngày khai giảng 1 tuần
3.Khai giảng : ngày 13/09/2010 và 18/10/2010
4.Thời gian học : tối 18g - 21g ( Thời khóa biểu thay đổi mỗi tuần)
5. Học phí : 2.700.000/ khóa ( đóng 1 lần khi nộp hồ sơ)
6. Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ đăng ký do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THCS
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4 (có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
5. Bếp Việt Nam :
1.Thời gian đào tạo : 3 tháng
2.Hạn chót nộp hồ sơ : trước ngày khai giảng 1 tuần
3.Khai giảng : ngày 13/09/2010 và 18/10/2010
4.Thời gian học : các ngày 3-5-7 (13h30 - 17h hoặc 18g - 21g)
5. Học phí : 3.000.000/ khóa ( đóng 1 lần khi nộp hồ sơ)
6. Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ đăng ký do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THCS
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4 (có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
6. Bếp Âu - Á :
1.Thời gian đào tạo : 3 tháng
2.Hạn chót nộp hồ sơ : trước ngày khai giảng 1 tuần
3.Khai giảng : ngày 13/09/2010 và 18/10/2010
4.Thời gian học : các ngày 2-4-6 (13h30 - 17h hoặc 18g - 21g)
5. Học phí : 3.000.000/ khóa ( đóng 1 lần khi nộp hồ sơ)
6. Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ đăng ký do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THCS
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4 (có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
7. Điều hành và HDDL nước ngoài (Outbound) :
1.Thời gian đào tạo : 6 tháng
2.Hạn chót nộp hồ sơ : trước ngày khai giảng 1 tuần
3.Khai giảng : ngày 13/09/2010 và 18/10/2010
4.Thời gian học : tối 18g - 21g ( Thời khóa biểu thay đổi mỗi tuần)
5. Học phí : 2.400.000/ khóa ( đóng 1 lần khi nộp hồ sơ)
6. Hồ sơ nhập học gồm :
• Hồ sơ đăng ký do trường Du Lịch Sài Gòn phát hành
• Phiếu đăng ký học nghề có xác nhận địa phương hoặc cơ quan
• Phiếu thông tin cá nhân
• Bản sao bằng TN THCS
• Bản sao giấy khai sinh có công chứng
• Ba ảnh 3x4 (có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh)
• Giấy khám sức khỏe
Thời gian và địa điểm xét tuyển - Phát và nhận hồ sơ :
- Thời gian : các ngày trong tuần từ 7g30 - 11g30 và 13g00 - 21g (trừ CN và ngày lễ)
- Địa điểm : tại 1 trong 2 điểm sau :
• CS1 : 347A Nguyễn Thượng Hiền P.11 Q.10 (cạnh quán cafe Tinô Garden)
• ĐT : (08) 38 344 856 -38 344 916 - 62 908 923 nhấn 104,105 hoặc 108 gặp Tư vấn
• CS2 : 10A đường D52 P.12 Q.Tân Bình (số cũ 132/5/10 Hoàng Hoa Thám P.12 Q.Tân Bình)
• ĐT : 62 973 210 - 62 973 211 nhấn 104,105 hoặc 108 gặp Tư vấn
Tải hồ sơ miễn phí từ Website
Đường dây nóng: 090 677 6471
Email: saigon@dulichsaigon.edu.vn
Website: www.dulichsaigon.edu.vn
avatar
caesartuan
Mới lọt lòng
Mới lọt lòng

Tổng số bài gửi : 3
Điểm tích cực : 3
Điểm danh vọng : 0
Registration date : 22/07/2009
Age : 38
Đến từ : ád

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết